Dịch vụ biên dịch/phiên dịch y tế

Dịch vụ biên dịch/phiên dịch y tế

Nếu bạn cần hỗ trợ y tế trong thời gian lưu trú, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ thông dịch viên với giá 450.000 VNĐ bao gồm cả việc di chuyển từ và đến nơi cư trú tại Ninh Bình của bạn, bao gồm 90 phút đầu tiên. Thời gian bổ sung có sẵn ở mức 200.000 đồng mỗi giờ. Bạn nhận được một hóa đơn để yêu cầu hoàn lại tiền từ bảo hiểm của bạn.

Sự miêu tả

Chúng tôi chân thành hy vọng rằng bạn sẽ không cần các dịch vụ y tế trong thời gian lưu trú, nhưng nếu có nhu cầu đến gặp bác sĩ hoặc nha sĩ hoặc đến bệnh viện, hãy yên tâm rằng chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp. Dịch vụ phiên dịch của chúng tôi luôn sẵn sàng cho những trường hợp như vậy, bao gồm cả việc di chuyển từ nơi bạn ở Ninh Bình đến cơ sở y tế trong thành phố.

Giá cho dịch vụ này là 450.000 đồng, bao gồm 90 phút hỗ trợ phiên dịch, bao gồm cả thời gian di chuyển. Nếu bạn cần thêm thời gian, dịch vụ sẽ được tính phí 200.000 VNĐ mỗi giờ thêm.

Đối với những dịch vụ này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn hóa đơn để bạn yêu cầu bồi hoàn từ bảo hiểm của mình.

Hãy đặt chỗ ngay bây giờ.Trong 2 giờ qua đã được đặt bởi ai đó từ: Moscow, Russia 97 minutes ago.


Các chuyên gia đề xuất các chuyến tham quan của chúng tôi để ngắm nhìn những địa điểm đẹp và tạo ra những kỷ niệm tuyệt vời.

viVietnamese